24 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 09.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Sörsjön

Det pågår en vattenläcka i Sörsjön. Just nu jobbar vår personal med att lokalisera läckan och måste stänga av vattnet till och från för att kunna hitta den. Boende i Sörsjön kan därför uppleva driftstörningar i vattenleveransen under läcksökningen.

Berört område: Sörsjön

Påbörjas: Den 24 februari kl. 09:30

Åtgärdat: Den 24 februari kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580