23 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 08.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Transtrand

Det pågår en vattenläcka i Transtrand just nu och vår personal är på plats för att laga läckan. Vi kommer att behöva stänga av vattnet till och från för att kunna åtgärda läckan. Boenden i Transtrand kan uppleva tryckförändringar och missfärgat vatten under tiden.

Berört område: Transtrand, från bron och norröver till och med Elverket

Påbörjas: Den 23 februari kl. 08:30

Åtgärdat: Den 23 februari kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580