16 februari 2021 till 31 januari 2022 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Kläppen

Det har pågått en mindre driftstörning i delar av Kläppen där vissa fastigheter varit helt utan vatten nu på morgonen. Vi har åtgärdat problemet och vattnet är nu tillbaka för de berörda fastigheterna.

Berört område: Ostvägen, Kläppen

Påbörjas: Den 16 februari kl. 08:00

Åtgärdat: Den 16 februari kl. 09:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580