29 januari 2021 till 28 januari 2022 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Malung

Vattenläckan är lokaliserad till Bangatan i Malung. För att kunna åtgärda läckan måste vi stänga av vattnet. Fastigheter och verksamma i området kommer därför att vara utan vatten tills läckan är åtgärdad. Det kan även förekomma tryckförändringar i andra områden i Malung.

Berört område: Bangatan, Malung och närliggande område.

Påbörjas: Den 29 januari kl. 08:00

Åtgärdat: Den 1 februari kl. 16.00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580