26 januari 2021 till 28 januari 2022 kl. 09.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Sälen

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet i Sälen ovan centrum torsdag den 28 januari kl.10:00-13:00. Berörda har fått information om vattenavstängningen.

Berört område: Limkarlsvägen, Pålkällan, Hejjanvägen, Heddasväg, delar av Elljusvägen samt Rundvägen 1,3 och 5.

Påbörjas: Torsdag den 28 januari kl. 10:00

Åtgärdat: Torsdag den 28 januari kl. 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580