27 januari 2021 till 28 januari 2022 kl. 11.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Limedsforsen, Heden

Det pågår en vattenläcka i Limedsforsen och Heden. Vi kommer att behöva stänga av vattnet till och från under dagen i området för att kunna lokalisera läckan. Vid tryckförändringar kan missfärgat och grumligt vatten uppstå.

Berört område: Limedsforsen och Heden

Påbörjas: Den 27 januari kl. 11:00

Åtgärdat: Den 27 januari kl. 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580