19 januari 2021 till 31 januari 2022 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Skarptegen, Högstrand

Tisdag den 19 januari kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Skarptegen, Högstrand då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 10:00-12:00

Berört område: Skarptegen, Högstrand

Påbörjas: Den 19 januari kl. 10:00

Åtgärdat: Den 19 januari kl. 12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580