7 januari 2021 till 31 december 2021 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Stöten

Vi har hittat en vattenläcka vid Kronoparken i Stöten. Vår personal är på plats för att laga läckan. Under reparationstiden kan det förekomma tryckförändringar och vissa kan bli helt utan vatten under kortare perioder.

Berört område: Kronoparken, Stöten

Påbörjas: Den 7 januari kl. 08:00

Åtgärdat: Den 13 januari kl. 10:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580