15 december 2020 till 31 december 2021 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Reparationsarbete - Joshagen

Vi utför reparationsarbete vid Joshagen och kommer att behöva stänga av vattnet till och från under dagen idag. Boende i Joshagen och närliggande område kan komma att vara utan vatten under dagen.

Berört område: Joshagen och närliggande områden.

Påbörjas: Tisdag den 15 december kl. 09:00

Åtgärdat: Tisdag den 15 december kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580