14 december 2020 till 31 december 2021 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Gusjön

Måndag den 14 december kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Gusjön då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen
kl. 10:00-15:00.

Berört område: Gusjön

Påbörjas: Måndag den 14 december kl.10:00

Åtgärdat: Måndag den 14 december kl.15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580