14 december 2020 till 31 december 2021 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Förnyelsearbete - Jommoholen

För att säkerställa leverans av spillvatten genomför Vamas förnyelse av spillvattenledningen i Jommoholen. Arbete påbörjades under vecka 48 och kommer att pågå fram till jul.

Berört område: Jommoholen

Påbörjas: Vecka 48

Åtgärdat: Vecka 52

Driftstörningar kan förekomma i samband med arbetet i form av missfärgat vatten. Det beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580