8 december 2020 till 31 december 2021 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Hole

Vi har hittat en vattenläcka vid Kvarnhusvägen i Hole. Vår personal är på plats för att laga läckan. Under reparationstiden kommer vi att behöva stänga av vattnet. Delar av Kvarnhusvägen kommer även att vara avstängd för trafik under reparationstiden.

Berört område: Kvarnhusvägen och närliggande områden.

Påbörjas: Den 8 december kl. 08:00

Åtgärdat: Den 8 december kl. 14:30

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580