30 november 2020 till 30 november 2021 kl. 13.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Områden ovanför Sälen centrum

På grund av arbete i vattenreservoaren kommer vi att behöva stänga av vattnet onsdagen den 2 december kl. 22:00-24:00. Fyll gärna upp med vatten i behållare innan så att ni har vid behov.

Berört område: Näsvägen, Elljusvägen, Elidas väg, Orrpersväg, Rundvägen och närliggande områden.

Påbörjas: Den 2 december kl. 22:00

Åtgärdat: Den 2 december kl. 24:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580