27 november 2020 till 30 november 2021 kl. 07.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Grandgårdarna

Måndagen den 30 november kommer vi att behöva stänga av vattenleveransen för att ansluta området kring Grandgårdarna till den kommunala VA-anläggningen. Vamas kommer att leverera vatten till fastigheter som nu är anslutna till Grandgårdarnas vattenförening från den 1 december.

En reservvattentank kommer att finnas vid Sälfjällstorget. Ta med egna dunkar för att fylla på med. Det finns även möjlighet att hämta vatten vid Grandgårdarnas nuvarande vattenverk.

Vattnet kommer att stängas av kl. 08:00 och planen är att kunna släppa på vattnet igen cirka kl. 17:00. Kortare avbrott kan även förekomma tisdagen den 1 december.

Berört område: Grandgårdarna och närliggande område

Påbörjas: Måndag den 30 november kl. 08:00

Åtgärdat: Måndag den 30 november kl. 18:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580