26 november 2020 till 30 november 2021 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Östra Färdkällan

Torsdag den 26 november kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Östra Färdkällan då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen
kl. 10:00-12:00.

Berört område: Renvägen och närliggande område

Påbörjas: Torsdag den 26 november kl.10:00

Åtgärdat: Torsdag den 26 november kl.12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580