20 november 2020 till 30 november 2021 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Tangen, Sälfjällstorget

Onsdagen den 25 november kommer Vamas att bygga om en tryckstegringsstation för att öka kapaciteten och förbättra driftsäkerheten av dricksvatten i området kring Tangen/Sälfjällstorget. Vattnet kommer att stängas av kl 8:00 och arbetet kommer att pågå under hela dagen.

Det kommer att finnas en reservvattentank vid Sälfjällstorget där man kan hämta dricksvatten. Man kommer även kunna hämta vatten vid gamla vattenverket på Lindvallen. Ta med egna dunkar att fylla på med.

Berört område: Tangen, Sälfjällstorget och närliggande områden. Se karta nedan.

Påbörjas: Onsdagen den 25 november kl. 08:00

Åtgärdat: Onsdag den 25 november kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580