18 november 2020 till 30 november 2021 kl. 14.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Sälfjällstorget

På grund av underhållsarbete så har vi stängt av vattnet vid Sälfjällstoget idag.

Berört område: Sälfjällstorget och närlggande område

Påbörjas: Den 18 november kl.13:30

Åtgärdat: Den 18 november kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580.