16 november 2020 till 30 november 2021 kl. 15.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Sälen by

På grund av arbete i vattenreservoaren kommer vi att behöva stänga av vattnet onsdag den 18 november kl.10:00-15:00. Fyll gärna upp med vatten kvällen innan till användning. Dricksvatten kommer även att finnas vid vattenverket på Byvägen i Sälen. Ta med egna vattendunkar att fylla med.

Berört område: Hejjanvägen, Rundvägen, Heddas väg, Elljusvägen, Fjällblick, Pålkällan, Tomt Eriksväg och Limkarlsvägen.

Påbörjas: Den 18 november kl. 10:00

Åtgärdat: Den 18 november kl. 15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580