10 november 2020 till 30 november 2021 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning- Stöten

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet i Stöten torsdag den 12 november. Under tiden för vattenavstängning finns det vatten att hämta vid vattenverket vid Stöten Ranch. Medtag egna behållare för att fylla vatten med.

Berört område: Boende och verksamma i Stöten

Påbörjas: Torsdag den 12 november kl. 07:00

Åtgärdat: Torsdag den 12 novemver kl. 12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580