16 oktober 2020 till 30 november 2021 kl. 13.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Närsjön-Saldalen

Måndag den 19 oktober kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Närsjön-Saldalen då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen
kl. 10:00-11:00

Berört område: Närsjön-Saldalen

Påbörjas: Den 19 oktober kl.10:00

Åtgärdat: Den 19 oktober kl.11:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580