Abonnemang utan vattenmätare

För fastigheter utan vattenmätare används en fast förbrukningsavgift för vatten, en så kallad schablonavgift.

Permanentboende

Abonnemangstyp

Permanentboende med Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1 590 kr

Schablonavgift

5 859 kr

Avgift per bostadsenhet

2 565 kr

Totalt

10 014kr

Avgift för

Permanentboende med enbart spillvatten

Fast avgift

954 kr

Avgift per vattenmätare

3 515 kr

Avgift per bostadsenhet

1 539 kr

Totalt

6 008 kr

Avgift för

Permanentboende med enbart vatten

Fast avgift

636 kr

Avgift per vattenmätare

2 344 kr

Avgift per bostadsenhet

1 026 kr

Totalt

4 006 kr

Fritidsboende

Abonnemangstyp

Fritidsboende med vatten och spillvatten

Fast avgift

1 590 kr

Schablonavgift

4 883 kr

Avgift per bostadsenhet

2 565 kr

Totalt

9 038 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart spillvatten

Fast avgift

954 kr

Schablonavgift

2 930 kr

Avgift per bostadsenhet

1 539 kr

Totalt

5 423 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart vatten

Fast avgift

636 kr

Schablonavgift

1 953 kr

Avgift per bostadsenhet

1 026 kr

Totalt

3 615 kr

Komplementbostadshus upp till 25 m² bruttoarea (BTA)

Dessa fastighter förutsätter att annat permanent- eller fritidshus med VA-abonnemang finns på tomten.

Abonnemangstyp

Vatten och spillvatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

1953 kr

Avgift per bostadsenhet

1 539 kr

Totalt

3 492 kr

Avgift för

Spillvatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

1 172 kr

Avgift per bostadsenhet

923 kr

Totalt

2 095 kr

Avgift för

Vatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

781 kr

Avgift per bostadsenhet

616 kr

Totalt

1 397 kr