Abonnemang utan vattenmätare

För fastigheter utan vattenmätare används en fast förbrukningsavgift för vatten, en så kallad schablonavgift.

Permanentboende

Abonnemangstyp

Permanentboende med Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1500 kr

Schablonavgift

5528 kr

Avgift per bostadsenhet

2420 kr

Totalt

9448kr

Avgift för

Permanentboende med enbart spillvatten

Fast avgift

900 kr

Avgift per vattenmätare

3317 kr

Avgift per bostadsenhet

1452 kr

Totalt

5669 kr

Avgift för

Permanentboende med enbart vatten

Fast avgift

600 kr

Avgift per vattenmätare

2211 kr

Avgift per bostadsenhet

968 kr

Totalt

3779 kr

Fritidsboende

Abonnemangstyp

Fritidsboende med vatten och spillvatten

Fast avgift

1500 kr

Schablonavgift

4606 kr

Avgift per bostadsenhet

2420kr

Totalt

8526 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart spillvatten

Fast avgift

900 kr

Schablonavgift

2764 kr

Avgift per bostadsenhet

1452 kr

Totalt

5116 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart vatten

Fast avgift

600 kr

Schablonavgift

1843 kr

Avgift per bostadsenhet

968 kr

Totalt

3411 kr

Komplementbostadshus upp till 25 m² bruttoarea (BTA)

Dessa fastighter förutsätter att annat permanent- eller fritidshus med VA-abonnemang finns på tomten.

Abonnemangstyp

Vatten och spillvatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

1843 kr

Avgift per bostadsenhet

1452 kr

Totalt

3295 kr

Avgift för

Spillvatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

1106 kr

Avgift per bostadsenhet

871 kr

Totalt

1977 kr

Avgift för

Vatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

737 kr

Avgift per bostadsenhet

581 kr

Totalt

1318 kr