Abonnemang utan vattenmätare

För fastigheter utan vattenmätare används en fast förbrukningsavgift för förbrukat vatten, en så kallad schablonavgift.

Permanentboende

Abonnemangstyp

Permanentboende med Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1125 kr

Schabloavgift

5025 kr

Avgift per bostadsenhet

2200 kr

Totalt

8350 kr

Avgift för

Permanentboende med enbart spillvatten

Fast avgift

675kr

Avgift per vattenmätare

3015 kr

Avgift per bostadsenhet

1320 kr

Totalt

5010 kr

Avgift för

Permanentboende med enbart vatten

Fast avgift

450 kr

Avgift per vattenmätare

2010kr

Avgift per bostadsenhet

880 kr

Totalt

3340 kr

Fritidsboende

Abonnemangstyp

Fritidsboende med vatten och spillvatten

Fast avgift

1125 kr

Schablonavgift

4188 kr

Avgift per bostadsenhet

2200 kr

Totalt

7513 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart spillvatten

Fast avgift

675 kr

Schablonavgift

2513 kr

Avgift per bostadsenhet

1320 kr

Totalt

4508 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart vatten

Fast avgift

450 kr

Schablonavgift

1675 kr

Avgift per bostadsenhet

880 kr

Totalt

3005 kr

Komplementbostadshus upp till 25 m² bruttoarea (BTA)

Dessa fastighter förutsätter att annat permanent- eller fritidshus med VA-abonnemang finns på tomten.

Abonnemangstyp

Vatten och spillvatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

1675 kr

Avgift per bostadsenhet

1320 kr

Totalt

2995 kr

Avgift för

Spillvatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

1005 kr

Avgift per bostadsenhet

792 kr

Totalt

1797 kr

Avgift för

Vatten

Fast avgift

0 kr

Schablonavgift

670 kr

Avgift per bostadsenhet

528 kr

Totalt

1198 kr