Abonnemang med vattenmätare

Vattenförbrukning mäts med en vattenmätare som avläses en gång per år av kunden. Avgiften baseras sedan på föregående års förbrukning. Vattenmätaren ska bytas ut vart tionde år.

Fasta avgifter med vattenmätare

Priserna är angiva inklusive moms.

Avgift per år

Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1 590 kr

Avgift per vattenmätare

292 kr

Avgift per bostadsenhet

2 565 kr

Totalt

4 447 kr

Avgift för

Enbart vatten

Fast avgift

636 kr

Avgift per vattenmätare

292 kr

Avgift per bostadsenhet

1 026 kr

Totalt

1 954 kr

Rörliga avgifter

Priserna är angiva inklusive moms.

Vatten och spillvatten

39,06 kr/m³

Enbart vatten

15,62 kr/m³

Nedan kan ni se exempel på abonnemang med vatten och avlopp för permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³.

Permanentboende med vattenmätare

Beräknat på permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³ per år.

Abonnemangstyp

Permanentboende med vatten och spillvatten

Fasta avgifter

4 447 kr (1590+292+2565)

Rörliga avgifter

5 859 kr (39,06*150m³)

Total årskostnad

10 306 kr

Abonnemangstyp

Permanentboende med enbart vatten

Grundavgift

1 954 kr (636+292+1026)

Hämtningsavgift

2 343 kr (15,62*150m³)

Total årskostnad

4 297 kr