Abonnemang med vattenmätare

Vattenförbrukning mäts med en vattenmätare som avläses en gång per år av kunden. Avgiften baseras sedan på föregående års förbrukning. Vattenmätaren ska bytas ut vart tionde år.

Fasta avgifter med vattenmätare

Priserna är angiva inklusive moms.

Avgift per år

Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1500 kr

Avgift per vattenmätare

275 kr

Avgift per bostadsenhet

2420 kr

Totalt

4195 kr

Avgift för

Enbart vatten

Fast avgift

600 kr

Avgift per vattenmätare

275 kr

Avgift per bostadsenhet

968 kr

Totalt

1843 kr

Rörliga avgifter

Priserna är angiva inklusive moms.

Vatten och spillvatten

36,85 kr/m³

Enbart vatten

14,74 kr/m³

Nedan kan ni se exempel på abonnemang med vatten och avlopp för permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³.

Permanentboende med vattenmätare

Beräknat på permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³ per år.

Abonnemangstyp

Permanentboende med vatten och spillvatten

Fasta avgifter

4195 kr (1500+275+2420)

Rörliga avgifter

5527 kr (36,85*150m³) 

Total årskostnad

9723 kr 

Abonnemangstyp

Permanentboende med enbart vatten

Grundavgift

1843 kr (600+275+968) 

Hämtningsavgift

2211 kr (14,74*150m³) 

Total årskostnad

4054 kr