Abonnemang med vattenmätare

Vattenförbrukning mäts med en vattenmätare som avläses en gång per år av kunden. Avgiften baseras sedan på föregående års förbrukning. Vattenmätaren ska bytas ut vart tionde år.

Fasta avgifter med vattenmätare

Priserna är angiva inklusive moms.

Avgift per år

Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1360 kr

Avgift per vattenmätare

250 kr

Avgift per bostadsenhet

2200 kr

Totalt

3810 kr

Avgift för

Enbart vatten

Fast avgift

544 kr

Avgift per vattenmätare

250 kr

Avgift per bostadsenhet

880 kr

Totalt

1674 kr

Rörliga avgifter

Priserna är angiva inklusive moms.

Vatten och spillvatten

33,50 kr/m³

Enbart spillvatten

3015 kr/år. Fast förbrukningsavgift, kunder med enbart spillvatten har ingen mätning.

Enbart vatten

13,40 kr/m³

Nedan kan ni se exempel på abonnemang med vatten och avlopp för permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³.

Permanentboende med vattenmätare

Beräknat på permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³ per år.

Abonnemangstyp

Permanentboende med vatten och spillvatten

Fasta avgifter

3810 kr (1360+250+2200)

Rörliga avgifter

5025 kr (33,50*150m³) 

Total årskostnad

8835 kr 

Abonnemangstyp

Permanentboende med enbart vatten

Grundavgift

1674 kr (544+250+880) 

Hämtningsavgift

2010 kr (13,40*150m³) 

Total årskostnad

3684 kr