Nya taxor 2023

VA- och avfallstaxan i Malung-Sälens kommun är helt avgiftsfinansierade, inga skattemedel används. Här kan ni ta del av de vanligaste abonnemangen som rör de flesta av våra kunder.
Fullständiga taxor och prisbilagor publiceras under januari månad. Kontakta gärna vår kundservice om du har frågor gällande den nya taxan.

Avfallstaxan

En permanentboende med fyra veckors hämtning av restavfall och varannan veckas hämtning av matavfall kommer att få en ökad kostnad på 20 kr i månaden. Är man bra på att sortera sitt avfall och inte behöver ha hämtning lika ofta kan man få ännu lägre avgift genom att lägga om sitt abonnemang och få hämtning av restavfallet var åttonde vecka och matavfall varannan vecka.

En fritidsboende som är ansluten till Sortera Mera station eller central uppsamlingsstation kommer att få en ökad kostnad på 18 kr i månaden.

Permanentboende

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka

Grundavgift

1275 kr

Hämtningsavgift

1690 kr

Total årskostnad

2965 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka

Grundavgift

1275 kr

Hämtningsavgift

1180 kr

Total årskostnad

2455 kr

Fritidshus

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

1100 kr

Hämtningsavgift

1105 kr

Total årskostnad

2205 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

1100 kr

Hämtningsavgift

520 kr

Total årskostnad

1620 kr

VA-taxan

Brukningsavgiften för en permanentboende med en vattenförbrukning på 150 m³ i snitt, per år höjs
med 74 kr i månaden. Den rörliga avgiften höjs med 3,35 kr per kubikmeter vatten från 33,50 kr till 36,85 kr.

Fasta avgifter med vattenmätare

Avgift per år

Vatten och spillvatten

Fast avgift per fastighet

1500 kr

Avgift per vattenmätare

275 kr

Avgift per bostadsenhet

2420 kr

Totalt

4195 kr

Avgift för

Enbart vatten

Fast avgift

600 kr

Avgift per vattenmätare

275 kr

Avgift per bostadsenhet

968 kr

Totalt

1843 kr

Exempel på permanentboende med vattenförbrukning på 150 m³ per år.

Abonnemangstyp

Permanentboende med vatten och spillvatten

Fasta avgifter

4195 kr (1500+275+2420)

Rörliga avgifter

5527 kr (36,85*150m³) 

Total årskostnad

9723 kr 

Fritidsboende utan vattenmätare

Abonnemangstyp

Fritidsboende med vatten och spillvatten

Fast avgift

1500 kr

Schablonavgift

4606 kr

Avgift per bostadsenhet

2420kr

Totalt

8526 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart spillvatten

Fast avgift

900 kr

Schablonavgift

2764 kr

Avgift per bostadsenhet

1452 kr

Totalt

5116 kr

Permanentboende

Fritidsboende med enbart vatten

Fast avgift

600 kr

Schablonavgift

1843 kr

Avgift per bostadsenhet

968 kr

Totalt

3411 kr