Fritidshus standard

Fastigheter inom denna kategori är fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, egen eller kommunal. Grundavgiften för denna kategori är 961 kr per år.

Avgifter för Fritidshus standard

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka
A-område

Grundavgift

961 kr

Hämtningsavgift

918 kr

Total årskostnad

1879 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka
A-område

Grundavgift

961 kr

Hämtningsavgift

709 kr

Total årskostnad

1670 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

961 kr

Hämtningsavgift

837 kr

Total årskostnad

1798 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

961 kr

Hämtningsavgift

469 kr

Total årskostnad

1430 kr