Fritidshus enkel

Fastigheter inom denna kategori är fritidshus som saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av spillvatten, egen eller kommunal. Grundavgiften för dessa fastigheter är 0 kr, men kunder inom denna kategori betalar 100 kr per gång i samband med avlämnande av avfall vid återvinningscentral. Hämtningsavgiften kvarstår.

Avgifter för Fritidshus enkel

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 4:e vecka
A-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

918 kr

Total årskostnad

918 kr

Abonnemangstyp

Matavfall var 14:e dag,
Restavfall var 8:e vecka
A-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

709 kr

Total årskostnad

709 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
B-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

837 kr

Total årskostnad

837 kr

Abonnemangstyp

Central uppsamlingsstation
C- och D-område

Grundavgift

0 kr

Hämtningsavgift

469 kr

Total årskostnad

469 kr