20 november 2020

Försiktighetsåtgärd kopplat till Covid-19

På grund av rådande situation gällande Covid-19 har Vamas vidtagit vissa åtgärder för att minska smittspridning.

  • Inga vattenmätarbyten utförs hos kunder för tillfället.
  • Du är varmt välkommen att besöka våra återvinningscentraler om du är frisk och kry.
  • Visa omtanke om andra och håll avstånd till andra besökare och vår personal.
  • Låt barnen vänta kvar i bilen och respektera anvisningar från vår personal.
  • Under rådande omständigheter har vår personal inte möjlighet att hjälpa er att lasta av era släpvagnar.
  • Vamas kontor på återvinningscentralerna är stängda för besök.

Töm avfallskärlen vid varje tömningstillfälle

En fungerande sophämtning är avgörande när samhället sätts på prov. Med anledning av Coronaviruset ser vi såklart över rutiner och planer för att sophämtningen även fortsättningsvis ska fungera som vanligt. I det arbetet är det viktigt att också arbeta förebyggande och vi vill därför uppmana dig som kund att om möjligt tömma ditt avfallskärl vid varje tömningstillfälle, även om det inte är fullt. På så sätt minskar vi risken att behöva samla in stora mängder avfall i ett förändrat läge med stora prioriteringar och begränsad personal.

  • Se till att ditt restavfall är korrekt förpackat i påsar och förslut innan du kastar det i avfallskärlet. Fyll matavfallspåsen enligt instruktioner på påsen och förslut väl. Detta skyddar våra fordonsförare och de som ska hantera avfallet därefter från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.
  • Ställ inga soppåsar bredvid avfallskärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet.
  • Om du har frågor om din sophämtning ber vi dig kontakta kundservice och inte ställa dessa frågor direkt till våra fordonsförare.

Vi ber er respektera och följa ovanstående restriktioner. Tack för visad förståelse!