30 april 2020

Kokningsrekommendation av dricksvattnet i Öje

Vid en rutinprovtagning på dricksvattnet i Öje har vi upptäckt att vattnet innehåller koliforma bakterier och Clostridium perfringens. De båda bakterierna återfinns normalt bland annat i jordlager.

Proverna visar att vattnet är tjänligt med anmärkning och på grund av rådande situation i sjukvården vill vi ta det säkra före det osäkra och utfärdar därför kokningsrekommendation för det kommunala dricksvattnet i Öje.

Vi jobbar just nu med att spåra källan till bakterierna samtidigt som vi utför andra åtgärder för att ta bort föroreningen. Vi tar regelbundet prover på vattenkvaliteten för att följa utvecklingen.

Dricksvattentankar kommer att ställas ut på två olika ställen i Öje. En vid fotbollsplanen i västra Öje och en tank kommer att finns redan idag vid Centrumhuset. Tag med egna kärl.

Kokningsrekommendationen är ett beslut vi tagit i samråd med kommunens miljökontor. Vi för även en aktiv dialog med VAKA, den nationella vatten katastrofgruppen.

  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt. Men allt vatten som ska användas till matlagning, dryck och tandborstning ska kokas.
  • Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns.
  • Se bifogat faktablad för mer information om kokning.

Vår hemsida www.vamas.se Länk till annan webbplats. uppdateras löpande med information.

Kokningsrekommendationen gäller tills vidare och omfattar alla med kommunalt dricksvatten i Öje.