Sängar, soffor, fåtöljer m.m.

Tänk på

Hela möbler kan lämnas till återbruk. Skumgummimadrasser sorteras som restavfall.

Sorteras på:

  • Malungs Återvinningscentral, anvisad fraktion
  • Lima Återvinningscentral, anvisad fraktion
  • Sälfjällets Återvinningscentral, anvisad fraktion

Varför sortera?

Stoppade möbler skickas till en anläggning där de krossas. Trä och metalldelar skijs åt, metallen återvinns och resten går till energiåtervinning.