Sortera avfall

Genom att sortera vårt avfall kan vi säkerställa att avfallet tas omhand på ett bra sätt genom återbruk, återvinning av nya produkter, energiåtervinning eller annan specialanpassad hantering. Farliga ämnen kan tas om hand på ett säkert sätt och vi sparar på våra naturresurser. En stor del av det vi slänger kan komma till nytta om vi gör rätt från början.

Matavfall

Matavfall är sådant som blir över när du har lagat mat eller har ätit. Exempel på matavfall är matrester, kaffesump, tepåsar, ben från kött, fågel och fisk, äppelskrutt och hushållspapper. Sorterat matavfall lägger du i bruna matavfallspåsar och sen i det bruna kärlet. Sopbilen kommer och hämtar ditt matavfall varannan vecka. Allt matavfall i Malung-Sälens kommun återvinns till biogas och biogödsel.

Restavfall

När du har sorterat ut matavfall, tidningar och förpackningar av metall, plast, glas och papper återstår restavfallet. Restavfall läggs i en vanlig plastpåse som sedan slängs i det svarta kärlet. Exempel på restavfall är blöjor, tops, snus, cigarettfimpar, disktrasor, diskborstar, plastleksaker, kuvert och post-it-lappar. Tänk på att tidningar, förpackningar, elektronikavfall och farligt avfall absolut inte hör hemma i sopkärlet.

Förpackningar och tidningar

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras ut var för sig och lämnas till en återvinningsstation. Det är FTI AB, Förpackning- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna och för insamling av hushållens förpackningar och tidningar.

Läs mer på FTI:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grovavfall till återvinningscentralen

På våra återvinningscentraler kan du som privatperson lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall från ditt hushåll. Grovavfall är sådant som inte ryms i ditt svarta kärl och som kräver speciell behandling. Ej återvinningsbart (deponi) som exempelvis porslin, keramik och isolering ska också lämnas på våra återvinningscentraler.

Läs mer om grovavfall

Farligt avfall och kemikalier

Farligt avfall måste alltid hanteras med kunskap, är du osäker om produkten är miljöfarlig eller inte, rådfråga personalen på våra återvinningscentraler. Som verksamhet måste du alltid kontakta personal innan du lämnar farligt avfall till återvinningscentral då Vamas har begränsad kapacitet för att ta emot detta.

Läs mer om farligt avfall

Textilier

Vamas har ett samarbete med Human Bridge som har ställt ut 15 insamlingsbehållare för textilier runt om i Malung-Sälens kommun. I behållarna kan man lämna begagnade kläder, sängkläder, handdukar och hushållstextilier. Du kan även lämna hattar, filtar, handväskor, bälten, accessoarer och hela skor (om möjligt i par och hopknutna).

Sorteringsguide

Vill du ha ytterligare hjälp om hur ett visst avfall ska sorteras kan du söka i vår digitala Sorteringsguide.

Läs mer på Sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.