Ombyggnad av återvinningscentraler

Vi har byggt om och förbättrat Malung och Limas återvinningscentraler. Syftet med ombyggnationerna var att underlätta besöket för våra kunder och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Trafikflödet har förbättrats och återvinningscentralerna har blivit säkrare. 

Sälfjället

En utredning pågår om Sälfjällets återvinningscentral kan flyttas till en ny yta inom Vamas fastighet på Sälfjället. Syftet med flytten är att kunna utöka ytor för återvinningscentralen. Utökade ytor är avgörande för att förbättra logistiken för kunder som lämnar avfall. Det kommer även underlätta för verksamheten att ha insamling av återbruk samt mellanlagra en del avfall under tak. Flytt innebär vidare förbättrade arbetsförhållanden för återvinningsarbetare.