Återbruk

Återbruk innebär att återanvända, laga, skänka bort eller sälja saker vi inte längre har behov av. Det är det näst högsta steget i avfallstrappan före avfallsminimering och är bättre för miljön eftersom vi inte behöver ta nya resurser från jorden utan gör det mesta av det vi redan tagit.

Second-hand i Malung

Det är både nyttigt och roligt att hitta nya användningsområden för gamla saker. På våra återvinningscentraler kan du lämna in hela, rena och fungerande saker som du inte längre har behov av. Sakerna som lämnas där hämtas av AME-butiken för att sedan säljas i deras second hand-butik. Nedan kan du också se fler second-hand butiker som finns i kommunen.

Återbruksbutik Lima

På återvinningscentralen i Lima finns även en Återbruksbutik som är uppdelad i två rum, inlämning och butik. I inlämningen lämnas hela och rena saker och i butiken går det att köpa möbler av mindre slag, leksaker, inredning, glas, porslin och fungerande elektronik.