Verksamheter på återvinningscentral

Verksamheter är välkomna att lämna sitt avfall på återvinningscentralerna mot en avgift. Som verksamhetsutövare ska du anmäla ditt besök till personalen när du kommer med avfall. Du ska även fylla i blanketten anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral. Lämna över blanketten till personalen vid ditt besök.

Farligt avfall

Verksamheter som vill lämna farligt avfall måste alltid kontakta vår personal på återvinningscentralen. Vamas har begränsad kapacitet för att ta emot farligt avfall så ring gärna kundservice innan ert besök. Det är viktigt att ni anmäler till personalen varje gång ni lämnar farligt avfall från er verksamhet.

Farligt avfall ska lämnas för särskilt omhändertagande. Det är viktigt att farligt avfall sorteras för sig. Vid felaktig hantering kan det orsaka skada på både människor och miljön. Det är också viktigt att man förpackar farligt avfall så att avfallet till exempel inte läcker eller dammar. Läckande kemikalier och trasiga lysrör kan orsaka skada på personal och dig själv.

Farligt avfall kan även hämtas vid verksamheten av olika entreprnörer. Läs mer om farligt avfall