Latrin

På återvinningscentralerna i Malung och i Sälen kan du lämna in latrin för omhändertagande. Kontakta alltid personal innan du lämnar latrinkärl.

Avlämning av latrin

Man får endast lämna in latrinkärl som hämtats från återvinningscentralen i Malung och i Sälen. Limas återvinningscentral har ingen möjlighet att ta emot latrinkärl. Avgift för hantering av latrin kan du ta del av i avfallstaxan.

Läs mer om avgift för latrin

När du ska lämna latrinkärl på återvinningscentralen är det viktigt att tänka på:

  • Latrinkärlet får endast innehålla kiss, bajs och toalettpapper
  • Latrinkärlet får inte innehålla plastpåsar
  • Endast latrinkärl som hämtats på återvinningscentralen får lämnas in
  • Kontakta alltid personal innan inlämning