Så placerar du ditt kärl

För att sopbilen ska kunna tömma avfallskärlen så smidigt som möjligt utan att de slår i varandra eller något, så behöver de stå fritt med gott om avstånd till varandra och bakomliggande saker. Avfallskärlen ska stå bredvid vägbanan så att de inte hindrar trafiken och så att sopbilens svängarm kan nå dem.

Tänk på

  • Hjul och handtag ska vara vända in mot fastigheten.
  • Placera kärlet 0,5-1,5 meter från vägkanten.
  • Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
  • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte på vägen.
  • Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled för att armen på bilen ska kunna lyfta och nå kärlen.
  • Avfallsbehållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas, annars finns risk att bilens armlyft nyper fast avfall och det hamnar på marken.