Hämtning av hushållsavfall

Sopbilen hämtar matavfall och restavfall hos kunder som har egna kärl och vid centrala uppsamlingsstationer. Varannnan vecka hämtas matavfall i det bruna kärlet och var fjärde vecka hämtas restavfall i det svarta kärlet. Är du duktig på att sortera ut matavfall, förpackningar och tidningar får du mindre mängd restavfall. Då kan du ansöka om att få ditt restavfall hämtat var åttonde vecka istället för var fjärde vecka. På så sätt kan du minska din hämtningsavgift.

När kommer sopbilen?

Senast kl. 05:00 på hämtningsdagen ska dina kärl vara utställda. Hämtning sker mellan kl. 05:00-22:00. Ibland kan sophämtningen bli försenad på grund av olika orsaker. Låt sopkärlen stå framme tills vi har tömt dem.

Till hämtschema

Har ditt kärl inte blivit tömt?

Har ditt avfallskärl inte blivit tömt kan det bero på flera olika saker. Under driftinformation uppdaterar vi löpande ifall det förekommer några driftstörningar i sophämtningen. Kontakta Vamas kundservice vid utebliven sophämtning, så hjälper vi dig.

Hur går tömning till?

I södra kommundelen har sopbilen två fack. Ett för restavfall och ett för matavfall så att avfallet inte blandas. Bilens två fack gör att restavfallet och matavfallet kan hämtas samtidigt en gång i månaden och gör att vi kan minska transporterna.

I norra kommundelen har sopbilen ett fack, restavfallet och matavfallet hämtas därför vid olika tillfällen för att avfallet inte ska blandas.

Förändringar kring hämtning av ditt hushållsavfall

Anmälan om hemkompost, uppehåll i hämtning av avfall eller anmälan om överenskommen plats kan du enkelt göra via ett formulär här på webbplatsen.

Vill du dela kärl med din granne behöver ni skicka in en blankett till oss. Det går bra att skanna in dokumentet och skicka det via e-post till kundservice@vamas.se. Saknar du skrivare kan du kontakta kundservice, så skickar vi hem en per post till dig.

Till blanketter och formulär

Hämtning av hushållsavfall för verksamheter

Verksamheter har hämtning enligt de intervall som överenskommits med Vamas. Matavfall hämtas minst varannan vecka.