Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand inom EU. Den visar både hur vi kan minska uppkomsten och minimera mängden avfall som slutligen deponeras. Ett sätt att bättre hushålla med jordens resurser.

Minska Avfall

Shoppingvagn

Visste du att vi i snitt köper 13 kg kläder varje år? Och att vi sedan slänger 8 kg varje år. Vår konsumtion orsakar att avfall uppstår. Avfall uppstår redan vid produktionen av varan, av förpackningarna som varan läggs i och slutligen när den kastas. Det första steget i avfallstrappan handlar därför om att minska att avfallet uppstår, det vill säga att minska vår konsumtion.

Återbruk

Shoppingvagn

När vi har minskat vår konsumtion så är nästa steg att återanvända våra saker. Återanvända eller återbruka, det är att använda något igen istället för att slänga det. Saker som du inte längre behöver kan du till exempel skänka eller sälja på loppis eller second-hand.

Materialåtervinna

Shoppingvagn

Det tredje steget för att minska vårt avfall är att materialåtervinna. Lämna dina tidningar och förpackningar på en återvinningsstation, så återvinns materialet. Även avfall som du lämnar på återvinningscentralen återvinns och blir nya saker. Genom återvinning sparar vi på jordens resurser och att använda återvunnet material kräver mindre energi än att använda ny råvara.

Energiåtervinna

Shoppingvagn

Om det inte går att återvinna en produkt så går det fortfarande att utvinna energi från den. De saker som du slänger i restavfall förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Deponera

Shoppingvagn
Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på en så kallad deponi. Exempel på sådant avfall är spegelglas, isolering och tegel.