Farligt avfall från verksamheter

Naturvårdsverketet har infört ett nytt system för spårbarhet av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverket. Syftet med de nya rapporteringskraven är att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet av farligt avfall. De nya reglerna gäller alla EU:s medlemsstater. Du kan välja att få ditt farliga avfall hämtat av entreprenör eller lämna det hos Vamas återvinningscentraler.

Läs mer om hur lagkravet berör din verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall hämtat av entreprenör

Farligt avfall från din verksamhet kan hämtas av någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Flera av entreprenörerna väger även avfallet samt sköter inrapportering till Naturvårdsverket.

Exempel på entreprenörer att kontakta:
Ragn-sells: 010-723 00 00
Stena: 010-445 60 40
PreZero: 0250-297 60

Läs mer om godkända entreprenörer hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall som lämnas på Vamas återvinningscentraler

Verksamheter kan lämna sitt elavfall samt mindre mängder farligt avfall på någon av Vamas återvinningscentraler. Innan avlämning av farligt avfall måste alltid personal kontaktas.

Vid avlämning av elavfall lämnas avlämnarintyg från El-kretsens verksamhetsapp eller utskrivet intyg. Elavfall är kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och batterier.

Läs mer om intyg från El-kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid avlämning av övrigt farligt avfall lämnas utskrivet transportdokument från avfallsregistret. Övrigt farligt avfall är asbest, impregnerat trä och små kemikalier, t. ex hårspray, rengöringsmedel, spillolja, bekämpningsmedel och syror.

Läs mer om Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla verksamheter som lämnar avfall på Vamas återvinningscentraler måste även lämna in blanketten Anmälan av avlämning av avfall vid återvinningscentral.

Till blanketten - Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral Länk till annan webbplats.