Farligt avfall från verksamheter

Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverket. Reglerna gäller alla EU:s medlemsstater och infördes hösten 2020. Syftet med rapporteringskravet är att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet av farligt avfall.Du kan välja att få ditt farliga avfall hämtat av entreprenör eller lämna det hos Vamas återvinningscentraler.

Läs mer om hur lagkravet berör din verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall hämtat av entreprenör

Farligt avfall från din verksamhet kan hämtas av någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Flera av entreprenörerna väger även avfallet samt sköter inrapportering till Naturvårdsverket.

Exempel på entreprenörer att kontakta:
Ragn-sells: 010-723 00 00
Stena: 010-445 60 40
PreZero: 0250-297 60

Läs mer om godkända entreprenörer hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall som lämnas på Vamas återvinningscentraler

Verksamheter kan lämna sitt elavfall samt mindre mängder farligt avfall på någon av Vamas återvinningscentraler. Innan avlämning av farligt avfall måste alltid personal kontaktas.

Alla verksamheter som lämnar avfall på Vamas återvinningscentraler måste även lämna in blanketten Avfallsdeklaration verksamheter.

Till blanketten - Anmälan om avlämning av avfall vid återvinningscentral

Har verksamheten elavfall ska även ett avlämnarintyg från El-kretsen lämnas, utskrivet eller via verksamhetsapp. Elavfall är kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och batterier.

Läs mer om intyg från El-kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.