Avfall från verksamheter

Som verksamhetsutövare ansvarar du för ditt avfall. I en verksamhet uppstår flera olika typer av avfall oavsett vilken verksamhet du bedriver, om det är restaurang, butik eller industri. Det kan vara fett från restauranger, farligt avfall som spillolja, kemikalier och färgrester.

Grovavfall från verksamheter

Vid våra återvinningscentraler tar vi emot grovavfall från verksamheter mot en avgift. Du ska fylla i blanketten Avfallsdeklaration verksamheter och lämna blanketten till personalen vid ditt besök. En del avfallsfraktioner kräver speciell hantering när det kommer från verksamheter. Ska du lämna något av dessa avfallsfraktionerna nedan är det viktigt att du läser igenom informationen innan ditt besök.

Till blankett - Avfallsdeklaration verksamheter Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Till prislista verksamhetsavfall

Vill du göra det enkelt anlitar du en godkänd entreprenör. Entreprenören hämtar upp ditt avfall direkt vid din verksamhet, registrerar och transporterar det till en behandlingsanläggning.

Däck

Från 1 januari 2023 tar Svensk Däckåtervinning (SDAB) över insamlingen och återvinningen av däck i egen regi. Det innebär att verksamheter och företag som vill lämna däck på Vamas återvinningscentraler måste ha tecknat hämtningsavtal med SDAB och kunna uppvisa avtalet innan lämning. Verksamheter som saknar däckavtal får inte lämna däck på Vamas återvinningscentraler.

Läs mer riktlinjerna och teckna avtal via SDABs hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och bekostar själva omhändertagandet av det. Tre sätt att lämna farligt avfall från din verksamhet på våra återvinningscentraler är följande:

  • Kontakta personal på återvinningcentralen
  • Enbart lämna mindre mängder
  • Information till avfallsregistret

När det gäller farligt avfall är det viktigt att fylla i rätt uppgifter i avfallsdeklarationen och få det godkänt av personal på plats. Informationen som uppges är den vi behöver för att kunna registrera mottagandet till Naturvårdsverket enligt 6 kap 3 § 1. i Avfallsförordningen.

Till blankett - Avfallsdeklaration verksamheter Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på vad mindre mängd är? Kontakta kundservice innan ditt besök. Har du större mängd farligt avfall från din verksamhet eller vill göra det enkelt anlitar du en godkänd entreprenör. Entreprenören hämtar upp ditt farliga avfall direkt vid din verksamhet, registrerar till Naturvårdsverket och transporterar det till en behandlingsanläggning för återvinning.

Läs mer om godkända entreprenörer hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förpackningar

Verksamheter kan anlita en avfallsentreprenör som hämtar förpackningar av papper, plast, glas och metall. Det är endast är privata hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationer och på våra återvinningscentraler.

Fett

Fett får inte hällas ut i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i både din egen fastighet och i kommunens avloppsledningsnät. Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang eller storkök, måste det finnas en fettavskiljare installerad. Frityrfett och stekolja ska samlas upp för återvinning. En entreprenör som samlar in och återvinner använt matfett och frityrolja är Svensk Fettåtervinning.

Till Svensk Fettåtervinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grovavfall

Verksamheter får lämna sitt grovavfall på återvinningscentralerna mot en avgift. Exempel på grovavfall är trasiga möbler, verktyg, träavfall, vitvaror och avfall till deponi. Som verksamhetsutövare är det viktigt att du anmäler ditt besök till personalen och fyller i blanketten nedan.

Till blankett - Avfallsdeklaration verksamheter Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

El-avfall

Verksamheter som ska lämna elavfall ska uppvisa ett avlämnarintyg från El-kretsen som lämnas till personal på återvinningscentralen. Den lämnas in utskrivet eller via verksamhetsapp. Elavfall är kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och batterier.

Läs mer om intyg från El-kretsen Länk till annan webbplats.

Tryckimpregnerat trä

Verksamheter som vill lämna tryckimpregnerat trä ska alltid kontakta personal på återvinningscentralen innan inlämning för att få avfallet registrerat. När det gäller farligt avfall är det viktigt att fylla i rätt uppgifter i avfallsdeklarationen. Informationen som uppges är den vi behöver för att kunna registrera mottagandet till Naturvårdsverket.

Till blankett - Avfallsdeklaration verksamheter Pdf, 288.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hushållsavfall från verksamheter

Vamas ansvarar för hämting och hantering av hushållsavfall. Hushållsavfall från verksamheter uppstår i personalutrymmen samt restauranger och storkök där privatpersoner vistas. Exempel på hushållsavfall är matavfall, restavfall, latrin och slam.

Matavfall

Matavfall lägger du i bruna matavfallspåsar och sen i det bruna kärlet. Sopbilen kommer och hämtar ditt matavfall minst varannan vecka eller enligt avtal. Kärl och matavfallspåsar finns att köpa på Malungs återvinningscentral.

Restavfall

Restavfall är det avfall som uppstår i personalutrymmen, kontor och toaletter och är till exempel disktrasor, diskborste, snus och städsopor. Restavfall läggs i kärl eller container. Hämtning sker enligt avtal.