Vattentjänster

Vamas ansvarar för allmänna vattentjänster i Malung-Sälens kommun.

Uppdraget omfattar produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande av spillvatten inom de kommunala verksamhetsområdena för vattentjänster.

I kommunen finns 20 vattenverk och 13 avloppsreningsverk. Eftersom kommunen har en stor besöksnäring är VA-verksamheten mycket omfattande i förhållande till invånarantalet. Den så kallade VA-anläggningen är en av de största i länet. Vamas producerar årligen ca. 1,4 miljoner kubikmeter vatten.

Vattentjänsterna är taxefinasierade och belastar på så vis inte skattekollektivet. Avgifterna för vattentjänsterna regleras i den av kommunfullmäktige beslutade VA-taxan.Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se


Chef vattentjänster

Anders Bergman
anders.bergman@vamas.se