Vattenmätare

Alla permanentbostäder med kommunalt vatten ska ha en vattenmätare. Fritidshus betalar istället en schablonavgift utifrån antal lägenheter på fastigheten. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och ska betala för.

vattenmatare.jpg

Vamas monterar och äger vattenmätaren, men som fastighetsägare ansvarar du för att den inte skadas genom till exempel frysning. 

Vart tionde år byter vi ut vattenmätaren (i villor) och kontrollerar den.
Vi kontaktar dig när det är dags för mätarbyte.

Du som fastighetsägare läser själv av din vattenmätare en gång om året. Kontakta vår kundservice om du har några fårgor vid avläsning.

Vattenmätarplatsen
Vattenmätaren ska skyddas mot frost, värme eller annan yttre påverkan. Om mätaren placeras så att den skadas får fastighetsägaren själv stå för kostnaden. Mätarplatsen bör tåla spill och läckage av vatten.

Vattenmätaren ska sitta i en horisontell mätarkonsol på väggen med två stycken avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Ventilerna behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov. All installation förutom vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar.

För att Vamas ska komma åt vattenmätaren vid flytt, byte och service ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättillgänglig. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Mätarplatsen bör vara upplyst.

 

Tips- håll koll
Ha gärna som rutin att läsa av och kontrollera din vattenmätare regelbundet, t.ex. varje gång du får din faktura. Då kan du tidigt upptäcka om din förbrukning är högre än normalt. Om kugghjulet i mätaren snurrar trots att inget vatten används har du troligtvis en läcka. Kontakta då en rörmokare.

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se