VA-taxa

För att bekosta vattentjänsterna i Malung-Sälens kommun, ska fastighetsägare inom det så kallade verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster betala avgifter som regleras av VA-taxan. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

VA- taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Moms är inkluderat.

Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och obebyggd fastighet.

 

Taxa för 2017

Nedan kan du ta del av 2017 års taxa som antogs av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2016-12-19 för att gälla från 2017-01-01.


VA-taxa 2017 kortversion


VA-taxa 2017

Kontakt

Kundtjänst

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se

Felanmälan

Dagtid
Malung-Sälens kommun
Tel. 0280-181 00

Kvällar och Helger
Tel. 023-200 38