Ledningsnät

De första ledningarna som lades i kommunal regi är från 1940-talet och är i många fall fortfarande i drift. Under åren har ledningsnätet byggts ut och idag förfogar Vamas över 32 mil vattenledningar och 36 mil avloppsledningar.Teknisk standard för VA.pdf


Denna skrift ansluter till AMA anläggning 10 och ska användas för projektörer och entreprenörer som arbetar med och i anslutning till allmän VA-anläggning i Malung-Sälens kommun.

 

Kontakt


Kundtjänst

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Felanmälan

Dagtid
Malung-Sälens kommun
Tel. 0280-181 00

Kvällar och Helger
Tel. 023-200 38