Frågor och svar om vatten och avlopp

Här finner du vanligt förekommande frågor och svar om vatten och avlopp. Om du ändå inte skulle få svar på din fråga kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Det kommer brunt vatten ur kranen, vad beror det på?

När vattentrycket i ledningarna ändras kan avlagringar lossna. Detta kan ske exempelvis om vi har utfört reparationsarbete i närheten av dig, eller om det har varit ovanligt många som spolat ovanligt mycket i sina kranar.

Om vattnet är missfärgar är det viktigt att veta att det inte är farligt att dricka. Spola en stund så kommer vattnet se ut som vanligt efter en stund. Om det fortfarande skulle vara missfärgar efter att du har spolat kan du kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter finner du i rutan till höger.

Vattnet är vitt, vad är fel?

Det har kommit in luft i dricksvattenledningen. Detta kan förekomma särskilt vintertid då luftbubblor bildas i vattnet. Vattnet är ofarligt att dricka. Sätt på alla kranar och låt vattnet rinna ett tag så blir det klart igen. Om vattnet fortfarande är vitt efter spolning kan du kontakta vår kundservice.

Jag har stopp i avloppet, vem ska jag kontakta?

Om du misstänker att stoppet är inne på din fastighet, kontakta en rörmokare. Först kan du testa med sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten.

Om du har kommunalt vatten och avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen kontaktar du vår kundservice, kontaktuppgifter finner du i rutan till höger. Vid felanmälan efter kontorstid eller helg se kontaktuppgifter i rutan till höger.

Hur kan jag kontrollera om jag har en vattenläcka i mitt hus?

Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten ska ingen av visarna röra sig.

Det lyser en röd lampa på pumpstationen, vad betyder det?

Det kan vara något fel på pumpstationen. Kontakta vår kundservice så åker vi ut och kontrollerar detta.

Jag har dåligt tryck i vattenledningen, vad ska jag göra?

Se vår hemsida eller Facebook efter aktuella driftstörningar som kan påverka trycket hos dig. Om det inte pågår någon driftstörning, kontrollera att ventilen vid vattenmätaren är helt öppen. Kontrollera silarna i vattenkranen så att de inte är igensatta.

Om inget av ovanstående åtgärder löst problemet kontakta vår kundservice.

Jag har frågor om min avloppsanläggning, vem kontaktar jag då?

Vid frågor om enskilda avloppsanläggningar ska du kontakta Miljökontoret. Malung-Sälens kommuns växel telefon 0280-18100. Telefontid: måndag-torsdag klockan 07.30-16.00, fredag 07:30-15:00.

Min avloppsbrunn/tank har inte blivit tömd, vem kontaktar jag?

Vid behov av tömning kontakta Vamas kundservice. Vid akut behov av slamtömning under helg ring 020-33 33 63.Kontakt


Kundservice

0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Felanmälan Vatten och avlopp

Kontorstid telefon 0280-185 80

Kväll och helg 023-200 38

Akut slamtömning

Telefon 020-33 33 63
kväll och helg