Det byggs ett nytt vattenverk i Sälen


Det byggs ett nytt vattenverk i Sälen. Verket ersätter ett gammalt i Sälens by och kommer i första hand förse Östra delarna av Sälenfjällen och Sälens by med vatten. Verket byggs i två etapper. I första etappen kommer verket att dimensioneras för 45 liter vatten i sekunden och fullt utbyggt det dubbla. Vatten hämtas från två nya råvattenbrunnar som ligger i en grusås (isälvslagring).

I kommunen har vi god tillgång på grundvatten tack vare denna grusås, Malungsåsen. Som bildades under istiden längs Västerdalälvens dalgång.

Grundvatten i vår kommun håller generellt sett hög kvalitet och räcker därför med enklare behandling. De vanliga processtegen i våra vattenverk kan ni läsa mer om här

Två mobila nödvattentankar kommer även att integreras i verket. Volymen i tankarna omsätts hela tiden, vilket gör att tankarna står färdiga när behovet uppstår.

Sälens nuvarande vattenverk byggdes 1967 och kommer omvandlas till en distributionspunkt när det nya verket står färdigt. Skistars vattenverk i Lindvallen blir även den en distributionspunkt.

Projektet har en lång förhistoria där vattenverk har varit under planering länge. Skistar AB påbörjade en förstudie redan 2004 för en ny vattentäkt. Kommunen kom in i bilden 2010 och Vamas som bildades 2012 tog sedan över arbetet med att lokalisera vatten.

Lokalisering av den nya vattentäkten var klar 2013 och provpumpning utfördes i ett år fram till 2014. Under hösten 2016 var vattendomen klar och projektering för vattenverket sattes igång. Råvattenbrunnarna blev klara hösten 2017, då även skyddsområdet vann laga kraft. En månad senare påbörjades bygget av det stora verket.

Lagom till vintersäsongen 2018 ska vattenverket stå klart för att kunna leverera vatten. På sikt kommer vattenverket även förse Sälens by med vatten och ända upp till Högfjällshotellet.Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se