Privatpersoner

Fastighetsägare ska ställa fram sina kärl vid vägen på tömningsdagen. Oavsett om du bor i södra eller norra kommundelen ska du placera dina kärl enligt bilden nedan.
Det är dock extra viktigt för boende i södra delen av kommunen där dubbeltömning sker. Placering av kärlen är viktigt på grund av att våra chaufförer ska få en bättre arbetsmiljö och inte behöva rulla tunga avfallskärl. Samt för att sidolyftaren på sopbilen (som används i södra kommundelen) ska kunna lyfta kärlen utan att chauffören ska behöva gå ut och flytta på kärlen.


Placering_karl.JPG


Här följer kompletterande text till bilden ovan:

  • Hjul och handtag ska vara vända in mot fastigheten.
  • Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
  • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte vägen.
  • Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled. Detta på grund av att armen på bilen måste kunna lyfta bredare 660-literskärl. Vid platsbrist är det möjligt att ställa kärlen på två skilda ställen, så länge de är synliga för chauffören.
  • Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
  • Kärlens inbördes placering har vid dubbeltömning ingen betydelse. Brunt kärl till höger eller vänster om det andra kärlet saknar alltså betydelse
  • Avfallsbehållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas, annars finns risk att bilens armlyft nyper fast avfall och det hamnar på marken.


Nedan kan du se hur sidolastaren på sopbilarna som tömmer hushållsavfall i södra kommundelen fungerar.


Sidolastare.JPG


Nedan kan du läsa utskicket som gjorde till fastighetsägare med privata kärl i kommunen.

Rutiner vid hämtning av hushållsavfall


Färre transporter är bra för både dig och miljön!

Fordon med dubbla fack innebär minskade transporter och hushållen behöver nu bara dra fram kärlen två gånger per månad istället för tidigare tre gånger.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Kontakt

Kundservice

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80


Info inför hämtning av hushållsavfall:

  • hämtning sker även på röda helgdagar
  • kärlen ska ställas ut senast kl 05.00 på hämtningsdagen
  • hämtning sker mellan kl 05.00-22.00