VA-utbyggnad Flatfjället

Vamas bygger ut VA-nätet på fjället!

IMG_0376.JPG


Bakgrund

I Gruven, Östra Färdkällan, Västra Färdkällan samt Renvägen finns idag en samfälld vattenförening och drygt 200 fastigheter med enskilda avloppsanläggningar, de flesta uppbyggda med sluten tank för wc-avlopp, disk-och tvättvatten (BDT).

I mars 2015 fastställde kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun ett verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, avseende vatten och spillvatten, för de fastigheter som ligger i områdena Gruven, Östra Färdkällan, Västra Färdkällan och Renvägen.

Information

I menyn till vänster kan du läsa om bildande av verksamhetsområde och om respektive etapp. Om du har funderingar kring VA-utbyggnad Flatfjället finner du vanliga frågor och svar om VA-utbyggnaden. Om du inte har fått svar på dina funderingar efter att ha läst frågor och svar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter för projektet finner du i rutan till höger.

Kontakt

Mårten Sundström
Projektledare vattentjänster
0280-185 86
marten.sundstrom@vamas.se