Övertagande av VA-anläggning Stöten

Från och med säsongen 2019/20 tar Vamas, huvudman för den allmänna VA-anläggningen i kommunen, över ansvaret för försörjningen av dricks och spillvatten till fastigheterna i Stöten.

DCIM\101MEDIA\DJI_0116.JPG

Vamas tar över VA-anläggningen från Stöten Vatten AB, med anledning av Länsstyrelsens föreläggandebeslut mot Malung-Sälens kommun enligt
6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, vilken fastställdes genom dom av Mark och Miljödomstolen och vann laga kraft 2018-07-31.

Beslut om att bilda verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten i Stöten togs sedan av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2019-05-06.

Att ta över VA-anläggningen innebär att ett antal skyldigheter överförs från Stöten Vatten AB till Vamas. Bland annat gäller det driftansvar, planering och ekonomiskt ansvar för kommande investeringar.

Vamas kommer även behöva uppgradera VA-anläggningen till den standard som krävs av en allmän VA-anläggning. Därför kommer en tilläggsavgift att tas ut från alla fastighetsägare som idag är nyttjare av och anslutna till Stöten Vatten AB´s VA-anläggning. Tilläggsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare får från Vamas i december. Se exempel på beräkning av en bostadsenhet nedan.


Beräkning av anläggningsavgift och brukningsavgift enligt 2019 års VA-taxa

Anslutning av 1 bostadsenhet/lokalyteenhet

Tomtyta á 751 m2 varav avgift tas ut för 0 m2 beräknat på 1 bostadsenhet.

    Avgift   Antal  
  Servisavgift   0   1   0
  Avgift per förbindelsepunkt
  10 400
  1   10 400
  Avgift/m2 tomtyta
  0   751   0
  Avgift/bostadsenhet   7 500
  1   7 500
  Avgift/bostadsenhet upp till 25 m2
  4 500
  0   0
  Summa  
    17 900
*Priserna är i kronor inklusive moms

Brukningsavgiften enligt kommunens gällande VA-taxa (den löpande, rörliga avgiften) kommer från 2019-11-01 att samfaktureras med avfallsavgiften varannan månad.


Här kan du ta del av informationsutskick som har gjorts till berörda fastighetsägare.

Informationsutskick om bildande av verksamhetsområde

Informationsutskick om övertagande av Stötens VA-anläggning

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se