Vi bygger om och förbättrar Lima återvinningscentral

IMG_7949.JPG

Under hösten 2018 påbörjades arbete med att bygga om och förbättra återvinningscentralen i Lima.

Förbättrar logistiken
Ombyggnaden görs för att underlätta besöket för våra kunder och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Trafikflödet ska förbättras och återvinningscentralen ska bli säkrare. Det kommer även underlätta för oss att ha insamling av återbruk samt mellanlagra en del avfall under tak.

Begränsad framkomlighet
När du besöker återvinningscentralen kan det därför vara begränsad framkomlighet under vissa perioder. Vi gör vad vi kan för att det ska påverka ditt besök så lite som möjligt.

Flytt av återvinningsstation i Lima
Återvinningsstationen i Lima flyttas i samband med ombyggnation av Lima återvinningscentral.

Vamas har föreslagit en ny plats och nu pågår arbetet för Förpacknings och tidningsinsamlingen att ordna så att stationen kan flyttas så snart som möjligt. Tillsvidare kan förpackningar och tidningar sorteras då återvinningscentralen är öppen, närmaste återvinningsstation finns annars vid Folkets hus i Limedsforsen.


Kontakt

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00

Eventuella frågor kontakta:

Josefine Lissbol
Chef återvinningstjänster


E-post
josefine.lissbol@vamas.se

Telefon
0280-185 78