Om Vamas

Från den 1 januari 2012 bedrivs VA- och avfallsverksamheten i Malung-Sälens kommun i ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget heter Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, förkortat till Vamas.

Taxor för VA och avfall kommer även i fortsättningen att beslutas av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun, som också utser styrelsen för Vamas och fastställer ägardirektiv för bolagets verksamhet.


Organisationsnummer
556864-6284

Bolagsordning