Målbild för Vamas 2020-2023

Som helägt kommunalt bolag styrs vårt arbete av beslut fastställda i kommunfullmäktige för Malung-Sälens kommun. Vamas målbild är framtagen utifrån den riktning Malung-Sälens kommun beslutat att kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta utefter. Arbetet med att uppnå målbilden samordnas och följs upp via olika indikatorer.

Varför en målbild?

Vamas har fått i uppdrag av Malung-Sälens kommun att bedriva VA- och återvinningsverksamhet. Målbilden är ett verktyg för att säkerställa att vi utvecklas i riktning mot det vi vill i framtiden.

Målbilden styr också vilka strategier vi ska arbeta med och indikatorerna hjälper oss att avgöra om vi går åt rätt håll eller inte.


Tryck på bilden nedan för att se mer.

Vamas_Malbild.jpg


Kontakt

Kundservice

0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se